พช.นครพนม ร่วมกับทีมงานกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

22 พฤศจิกายน 2564 /

21:20 น.

พช.นครพนม ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

22 พฤศจิกายน 2564 /

17:28 น.