@นครพนม 4 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม และคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน จังหวัดนครพนม นำชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านสมดี หมู่ 9 ต.อาจสามารถ อ.เมืองฯ จ.นครพนม เข้าร่วมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMB

04 กุมภาพันธ์ 2559 /

22:32 น.

@นครพนม 2 ก.พ. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาสมดี (ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม) ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

02 กุมภาพันธ์ 2559 /

00:08 น.

@นครพนม 2 ก.พ. 2559 เวลา 09.30 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/25

02 กุมภาพันธ์ 2559 /

00:07 น.

@นครพนม วันที่ 1 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนค

01 กุมภาพันธ์ 2559 /

00:06 น.

@นครพนม วันที่ 30 ม.ค.59 ตามไปดู!!!! ผู้นำรุ่นใหม่สืบสานงานพัฒนาชุมชน ปี 2559 บ.โนนสมบูรณ์ ม.6 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม ภายหลังการอบรม/ดูงาน..พวกเขาได้รวมกลุ่มกันเพื่อวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน สัปดาห์ก่อนรวมกลุ่มวางแผนงาน สัปดาห์นี้เริ่มทำงานโดยเริ่มจากการรณรงค์การเ

30 มกราคม 2559 /

00:05 น.

@ นครพนม วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.10 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม และคณะฯ ได้ออกติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

29 มกราคม 2559 /

14:57 น.

@นครพนม 29 มค.59 เวลา 09.00น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ครั้งที่ 1 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พศ.2560 – 2564 จัดโดยคณะการจัดการท่องเที่ยว สถ

29 มกราคม 2559 /

13:57 น.

@ นครพนม วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม และคณะฯ ได้ออกติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท

29 มกราคม 2559 /

13:56 น.

@นครพนม 28 มกราคม 2559 เวลา 09.30 นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมพระธาตุมหาชัย ชั้น 4 ศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดนค

28 มกราคม 2559 /

15:13 น.