ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินปี 2563 ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินปี 2563 ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 กุมภาพันธ์ 2563 /

14:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมพัฒนา พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมพัฒนา พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

07 กุมภาพันธ์ 2563 /

19:35 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

24 มกราคม 2563 /

17:01 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

24 มกราคม 2563 /

17:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมสนับสนุนการแปรรูปสับปะรด GI เพิ่มเพิ่มมูลค่า โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมสนับสนุนการแปรรูปสับปะรด GI เพิ่มเพิ่มมูลค่า โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10 กันยายน 2562 /

19:15 น. /

ดาวน์โหลด