ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินปี 2563 ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินปี 2563 ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 กุมภาพันธ์ 2563 /

14:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมพัฒนา พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมพัฒนา พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

07 กุมภาพันธ์ 2563 /

19:35 น. /

ดาวน์โหลด