สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต บ้านนาโพธิ์ ม.17 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต บ้านนาโพธิ์ ม.17 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

08 สิงหาคม 2562 /

13:39 น. /

ดาวน์โหลด