กระติบข้าวดงป่ายูง (กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านดงป่ายูง ประธานกลุ่ม นางพันลี พิมพ์พงษ์ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ 111 หมู่ที่ 9 บ้านดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

กระติบข้าวดงป่ายูง (กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้าน
ดงป่ายูง ประธานกลุ่ม นางพันลี พิมพ์พงษ์
ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ 111 หมู่ที่ 9 บ้านดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)