กระติบข้าวไม้ไผ่แกร่งสาน ต.บ้านกลาง อ.เมือง

กระติบข้าว ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนใช้กันมาอย่างยาวนานและคงรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เพราะเป็นภาชนะที่ใช้ในการเก็บอาหาร อีกทั้งยังเป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าชนิดหนึ่งที่มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นของใช้ประจำบ้านของชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และชาวบ้านในหลายๆ จังหวัดเช่นกัน ซึ่งเฉลิมเกียรติ พิมพ์ศรี ประธานกลุ่ม เห็นว่าถ้าผลิตกระติบข้าวเป็นของชุมชนก็คงจะทำให้เกิดรายได้แก่ตนเองและชาวบ้านมากขึ้น

จากนั้นจึงเกิดเป็นแบรนด์ “แกร่งสาน” หัตถกรรมบ้านกลางขึ้นที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสัมมาชีพหมู่ 8 ที่ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันผลิตกระติบข้าวจากไม้ไผ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยชาวบ้านเลือกใช้ไม้ไผ่ที่มีอายุ 1-2 ปีเท่านั้น เนื่องจากมีขนาดที่พอเหมาะพอดีในการสาน มีความเหนียวของตัวไม้ไผ่ และทนทานต่อการใช้งาน ส่วนขั้นตอนกรรมวิธีในการผลิตก็มีความละเอียดละออ พิถีพิถัน สวยงาม น่าใช้ มีความทันสมัย ทั้งยังเก็บไว้ใช้ได้เป็นปีจะซื้อไปใช้เองหรือจะนำไปเป็นของฝากก็ได้เช่นกัน เพราะเป็นสินค้าที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้แน่นอน

สนใจติตต่อ
*กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
*ตัวแทนกลุ่ม (นายเฉลิมเกียรติ พิมพ์ศรี)
*โทร. 093-4323325

(Visited 1 times, 1 visits today)