ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์

14 ม.ค.2560 เวลา 10.00 น. นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอนาหว้า มอบหมาย นางสาวอัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมนางสาวศรินพรรณ ชาวันดี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าเรือ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำหมู่บ้าน 6 หมู่ๆละ 20 คนรวม 120 คน และเจ้าหน้าที่โครงการนำทีมโดยนางสาวลาภา สุขสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดสุรินทร์ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนช้านท่าเรืิอ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)