ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน) ปี 2560

 

ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560
จังหวัดนครพนม
ที่ อำเภอ ตำบล ชื่อบ้าน หมู่ที่ ระดับการพัฒนา หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ
1 ธาตุพนม นาถ่อน นาถ่อนเหนือ 12 ยังไม่วัดผล  กรมฯ พช.
2 นาแก พิมาน พิมานท่า 8  กรมฯ พช.
3 เรณูนคร หนองย่างชิ้น หนองย่างชิ้น 7  กรมฯ พช.
4 วังยาง ยอดชาด ยอดชาด 2  กรมฯ พช.
5 เมือง วังตามัว โนนชมภู 4  กรมฯ พช.
6 ปลาปาก โคกสูง ม่วง 2  กรมฯ พช.
7 ท่าอุเทน โนนตาล โพน 8  กรมฯ พช.
8 โพนสวรรค์ โพนบก โนนอุดม 8  กรมฯ พช.
9 บ้านแพง หนองแวง คำเจริญ 17  กรมฯ พช.
10 นาหว้า นางัว โนนกุง 9  กรมฯ พช.
11 ศรีสงคราม ท่าบ่อสงคราม ท่าบ่อสงคราม 4  กรมฯ พช.
12 นาทม หนองซน นาดี 6  กรมฯ พช.
(Visited 1 times, 1 visits today)