@นครพนม : วันที่ 30 กรกฎาคม 2559>>>อพช.ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน อ.นาแก

@นครพนม : วันที่ 30 กรกฎาคม 2559>>>อพช.ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน อ.นาแก<<< นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โดยมีพัฒนาการอำเภอนาแก ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นางไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรม นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พัฒนาการจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)