ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เด่นดอนสมอ ม.1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดยี่ห้อ “เด่นดอนสมอ” ผลผลิตจากของชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีกรรมวิธีการทำจากธรรมชาติ มีความปลอดภัยกับทั้งคน สัตว์ และพืชพันธุ์ต่างๆ ซึ่งส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนั้น ประกอบด้วย ขี้ควาย หินฟลอยเพด กากน้ำตาล อีเอ็ม และปุ๋ยยูเรีย นอกจากนี้ยังมีวิธีการทำที่ค่อนข้างละเอียดและใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน

โดยวิธีทำชาวบ้านจะนำดินมาผสมกับวัตถุดิบต่างๆ ให้เข้ากันและทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วัน ก่อนนำออกไปตากแดดให้แห้ง แล้วนำไปอัดเม็ดบรรจุใส่ถุง ซึ่งจะเห็นได้ว่าปุ๋ยอัดเม็ดค่อนข้างมีความสะดวกต่อการใช้งานและประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก เพียงแค่นำปุ๋ยไปหว่านลงบนดินจากนั้นก็รดน้ำเป็นอันเสร็จ ไม่ต้องเลอะเทอะเหมือนแต่ก่อน เพราะปุ๋ยอัดเม็ดจากชาวบ้านตำบลท่าบ่อสงคราม มาพร้อมกับรูปแบบที่ทั้งสะดวก ทั้งปลอดภัยกับตัวเราและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง อีกทั้งยังเป็นการกำจัดปัญหามลภาวะและใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมอย่างคุ้มค่า

สนใจติดต่อ
ผู้ประกอบการ :กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ตัวแทนกลุ่ม :(นายสังวร ก้อนกั้น)
โทร. : 081-1833622

(Visited 1 times, 1 visits today)