ผ้าขาวม้าแปรรูป (ปลอกหมอนหนุน,หมอนอิง) : กลุ่มสตรีเครื่องนอนครบวงจร เลขที่ 25/1 หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ผ้าขาวม้าแปรรูป (ปลอกหมอนหนุน,หมอนอิง) : กลุ่มสตรีเครื่องนอนครบวงจร เลขที่ 25/1 หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)