ผ้าขาวม้า (กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ เลขที่ 39 หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม)

ผ้าขาวม้า (กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ เลขที่ 39 หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม)

(Visited 1 times, 1 visits today)