ส้มปลาชะโด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไชยบุรี (ป้าจิก)อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ส้มปลาชะโด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไชยบุรี (ป้าจิก) ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 เบอร์โทร.084-7858748 นางนวลลออ นครังสุ

(Visited 1 times, 1 visits today)