หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต บ้านนาโพธิ์ ม.17 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปี 2562

 

เอกสารสรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ ปี 2562  บ้านนาโพธิ์ ม.17 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)