เครื่องจักสานไม้ไผ่ สืบสาน ม.13 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม


“สืบสาน” ผลิตภัณฑ์งานฝีมือของดีบ้านกลาง จากชาวบ้านหมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่ชาวบ้านผลิตสินค้ามาจากต้นไผ่บ้านที่มีลำปล้องยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร และใช้ไม้ไผ่ที่มีอายุ 1-3 ปี เพื่อความเหมาะสมในการนำมาจักรสานให้เกิดความคงทน ความแข็งแรงต่อการใช้งาน และความสวยงามที่เต็มไปด้วยความปราณีตจากฝีมือของชาวบ้านบ้านกลาง

ผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านผลิตออกมามีทั้งข้องปลาของพื้นบ้านที่ชาวบ้านมักใช้ในการเก็บปลา ขณะหาปลา นอกจากนี้ยังมีกระติบข้าวที่เป็นของใช้จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือน สินค้าเหล่านี้เหมาะสำหรับนำไปเป็นของใช้ หรือของที่ระลึกสไตล์พื้นบ้านน่ารักๆ ที่มาในรูปแบบที่ทั้งสวยงาม น่าใช้ และความแข็งแรง คงทนต่อผู้บริโภค

สนใจติดต่อ
ผู้ประกอบการ : กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ตัวแทนกลุ่ม: (นางสนตา ใจใส)
โทร.: 086-4543730

(Visited 1 times, 1 visits today)