เครื่องจักสานไม้ไผ่ O infinity N ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม

พิมพ์ธิดา กุลชน ประธานกลุ่มหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้ร่วมแรงร่วมใจกับสมาชิกผลิตสินค้าเครื่องสานไม้ไผ่ ของดีบ้านหนาดที่ชื่อว่า “O infinity N” ซึ่งในอดีตบ้านหนาดมีการจักรสานกระติบข้าวมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าสืบมาจนถึงรุ่นลูกหลาน และอยากที่จะผลิตออกมาขายสู่ท้องตลาดเพื่อเป็นรายได้ให้กับตนเองและสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน

โดยการเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการจักรสานของชาวบ้านบ้านหนาดคือ ไม้ไผ่แตกกอที่ชาวบ้านปลูกไว้ริมแม่น้ำโขง ซึ่งวิธีคัดสรรจะเลือกเอาเฉพาะลำไผ่ที่มีปล้องใหญ่และยาว อายุตั้งแต่ 1-3 ปี เพื่อให้ได้กระติบข้าวที่ทั้งสวยงามและคงทนต่อการใช้งาน พร้อมทั้งยังคงเสน่ห์ของบ้านหนาดไว้ที่กระติบข้าวให้ผู้ใช้ได้ชวนนึกถึง

สนใจติดต่อ
ผู้ประกอบการ: กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
ตัวแทนกลุ่ม: (นางพิมพ์ธิดา กุลชน)
โทร.: 061-1027763

(Visited 1 times, 1 visits today)