เสื่อกกคำเจริญ ม.17 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง

การทอเสื่อกกเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยชาวบ้านสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น ต่อมาภาครัฐได้เข้ามาจัดอบรมโครงการเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้และอาชีพเสริม จากนั้นคนในชุมชนจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มทอเสื่อกกแปรรูปขึ้น

จนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อว่า “เสื่อคำเจริญ” ซึ่งความโดดเด่นของตัวสินค้าคือ มีความเหนียวและมีความคงทนจากต้นกกที่หาได้จากในท้องถิ่นเท่านั้น อีกทั้งเสื่อกกยังทำมาจากวัสดุที่แข็งแรง มีรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าใช้ สีสันสดใส ใครเห็นเป็นต้องชอบ พร้อมสายหิ้วที่สามารถถือพกพาไปใช้ที่อื่นๆ ได้

สนใจติดต่อ
*
กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านคำเจริญ ม.17 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
*ตัวแทนกลุ่ม (นางโสภา คงศรี)
*โทร.093-4124145

(Visited 1 times, 1 visits today)